Objednávka OBJV357/23
Dodávateľ
ETOP ADVERTISING, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6
911 01 Trenčín
IČO: 44499515
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Propagácia výstavy "Ladovská zima" na Trenčianskom hrade, ktorá potrvá do 2.4.2024
Názov položky:
Tlač plagátov, 1152 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 152,00 EUR
ceny sú vrátane DPH