Objednávka OBJV364/23
Dodávateľ
J.K.D. s.r.o.
Mníchova Lehota 26
913 21 Mníchova Lehota
IČO: 54567661
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Zabezpečenie BOZP zamestnancov a návštevníkov múzea
Názov položky:
Rôzne služby, 500 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
500,00 EUR
ceny sú vrátane DPH