Objednávka OBJV027/16
Dodávateľ
PRIBINA-SK, s.r.o.
Mierové námestie 881/34
019 01 Ilava

IČO: 46305254
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Preprava
Celková hodnota objednaného plnenia:
76,32 EUR
ceny sú vrátane DPH