Objednávka OBJV030/16
Dodávateľ
ANTES Group s.r.o.
Obchodná 2501
913 21 Trenčianska Turná

IČO: 45704848
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Práce
Celková hodnota objednaného plnenia:
153,00 EUR
ceny sú vrátane DPH