Objednávka OBJV039/16
Dodávateľ
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Pasienková 12599/2G
821 06 Bratislava

IČO: 35950226
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Kopírovacie zariadenia a tlačiarne
Celková hodnota objednaného plnenia:
82,71 EUR
ceny sú vrátane DPH