Objednávka OBJV050/16
Dodávateľ
Ing. Milan Soukup
Levského 3185/10
143 00 Praha 4

IČO: 71424598
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia:
80,00 EUR
ceny sú vrátane DPH