Objednávka OBJV065/16
Dodávateľ
Miroslav Tichý
Udiča 384
018 01 Udiča

IČO: 34657100
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Práce
Celková hodnota objednaného plnenia:
970,00 EUR
ceny sú vrátane DPH