Objednávka OBJV003/16
Dodávateľ
AD značenie, s.r.o.
M.R.Štefánika 3
971 01 Prievidza

IČO: 31623743
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Informačné tabule
Celková hodnota objednaného plnenia:
5 790,00 EUR
ceny sú vrátane DPH