Objednávka OBJV095/16
Dodávateľ
EUROSAT SK PLUS, s.r.o.
Rusovská cesta 13
851 01 Bratislava

IČO: 35697652
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Kamera HD
Celková hodnota objednaného plnenia:
216,50 EUR
ceny sú vrátane DPH