Objednávka OBJV099/16
Dodávateľ
MERCATOR DMS, spol. s r.o.
Jasenovská 3/A
851 07 Bratislava

IČO: 17327547
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Stoličky
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 175,00 EUR
ceny sú vrátane DPH