Objednávka OBJV100/16
Dodávateľ
TOVOCHEM, spol. s r.o.
Psotného 12
911 05 Trenčín - Zlatovce

IČO: 31428045
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Postreky
Celková hodnota objednaného plnenia:
171,82 EUR
ceny sú vrátane DPH