Objednávka OBJV101/16
Dodávateľ
SIGMA POINT, ŠERF s.r.o.
Na hôrke 26
010 03 Žilina

IČO: 36421677
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Bezpečnostný projekt
Celková hodnota objednaného plnenia:
228,00 EUR
ceny sú vrátane DPH