Objednávka OBJV109/16
Dodávateľ
Ing. Jozef Závacký, EUR ING - GeoStat
Trenčianska Turná 2115
913 21 Trenčianska Turná

IČO: 30350778
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Odborné stanovisko
Celková hodnota objednaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH