Objednávka OBJV117/16
Dodávateľ
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
Azalková 48
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36631957
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Tannín
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH