Objednávka OBJV126/16
Dodávateľ
Váš obchod, s.r.o.
Staničná 204
956 31 Krušovce

IČO: 45714631
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Trezor
Celková hodnota objednaného plnenia:
423,00 EUR
ceny sú vrátane DPH