Objednávka OBJV127/16
Dodávateľ
ART DJJ, s.r.o.
Adámiho 7
841 05 Bratislava

IČO: 35913720
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Identifikačné pásky
Celková hodnota objednaného plnenia:
147,96 EUR
ceny sú vrátane DPH