Objednávka OBJV142/16
Dodávateľ
Váry, s.r.o.
Botanická 7
917 08 Trnava

IČO: 47517824
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Tlačiarenske služby
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 016,60 EUR
ceny sú vrátane DPH