Objednávka OBJV144/16
Dodávateľ
THS Kežmarok, s.r.o.
Garbiarska 19
060 01 Kežmarok

IČO: 17081815
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Fotoaparát
Celková hodnota objednaného plnenia:
297,57 EUR
ceny sú vrátane DPH