Objednávka OBJV153/16
Dodávateľ
PETIT PRESS
Námestie SNP 30
83102 Bratislava

IČO: 35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Uverejnenie inzercie, reklamy
Celková hodnota objednaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH