Objednávka OBJV166/16
Dodávateľ
CHORVÁT spol. s r.o.
9. mája, 469
913 21 Trenčianska Turná

IČO: 36321371
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Autobusová doprava
Celková hodnota objednaného plnenia:
237,60 EUR
ceny sú vrátane DPH