Objednávka OBJV016/17
Dodávateľ
Michal Záhora - MIZA
Rudohorská 2002/27
974 11 Banská Bystrica

IČO: 44052111
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Kancelársky materiál
Celková hodnota objednaného plnenia:
67,00 EUR
ceny sú vrátane DPH