Objednávka OBJV022/17
Dodávateľ
BIOMETRIC, spol. s r.o.
Rovniankova 2
851 02 Bratislava V.

IČO: 43874801
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Opravy
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH