Objednávka OBJV029/17
Dodávateľ
Trombitáši FSk Javorník Lúky
105
020 53 Lúky

IČO: 317489
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Umelecké vystúpenie
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH