Objednávka OBJV095/17
Dodávateľ
SE-PRA EKO, s.r.o.
Braneckého 14
911 01 Trenčín

IČO: 47536811
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Odvoz odpadu
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH