Objednávka OBJV102/17
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH