Objednávka OBJV114/17
Dodávateľ
Fisher Slovakia, spol. s.r.o.
Mäsiarska 13
054 01 Levoča

IČO: 36483095
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Chemické výrobky
Celková hodnota objednaného plnenia:
97,43 EUR
ceny sú vrátane DPH