Objednávka OBJV228/17
Dodávateľ
Technické služby mesta Nové Mesto n/ Váh.
Klčové 34
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 00350656
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Prenájom kontajnera
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH