Objednávka OBJV004/18
Dodávateľ
DREVONA MARKET s.r.o.
Výhonská 1
835 10 Bratislava

IČO: 50443003
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Dosky
Celková hodnota objednaného plnenia:
302,70 EUR
ceny sú vrátane DPH