Objednávka OBJV022/18
Dodávateľ
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
94921 Nitra

IČO: 166723
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Knihy,časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia:
70,00 EUR
ceny sú vrátane DPH