Objednávka OBJV031/18
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajenského nábrežie 2
810 06 Bratislava 16

IČO: 00164721
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Knihy,časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia:
21,26 EUR
ceny sú vrátane DPH