Objednávka OBJV048/18
Dodávateľ
FARLESK spol. s r.o.
Mierová 228
821 05 Bratislava

IČO: 31337538
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Laky na podlahy
Celková hodnota objednaného plnenia:
251,30 EUR
ceny sú vrátane DPH