Objednávka OBJV075/18
Dodávateľ
Veterinárna klinika VETAXS, s.r.o.

911 08 Trenčín

IČO: 44770499
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Očkovanie,čipovanie psov
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH