Objednávka OBJV207/18
Dodávateľ
PPG Deco Slovakia
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina

IČO: 31633200
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Laky
Celková hodnota objednaného plnenia:
56,89 EUR
ceny sú vrátane DPH