Objednávka OBJV209/18
Dodávateľ
Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 00350702
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia:
6,00 EUR
ceny sú vrátane DPH