Objednávka OBJV127/19
Dodávateľ
Perfect System, s.r.o.
Radlická 3301/68
150 00 Praha

IČO: 26480981
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Názov položky:
Termálne vstupenky
Celková hodnota objednaného plnenia:
2 308,00 EUR
ceny sú vrátane DPH