Objednávka OBJV286/20
časopis
Dodávateľ
PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava

IČO: 35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
časopis
Názov položky:
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH