Objednávka OBJV304/20
laboratórny stôl
Dodávateľ
Ecotest, s.r.o.
Sládkovičova 21
955 01 Topoľčany

IČO: 30998263
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
laboratórny stôl
Názov položky:
Laboratórny stôl
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 483,20 EUR
ceny sú vrátane DPH