Objednávka OBJV095/21
školenie - videoseminár
Dodávateľ
ICV Košice, n.o.
Družstevná 232/2
040 01 Košice

IČO: 51424266
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
školenie - videoseminár
Názov položky:
Školenie
Celková hodnota objednaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH