Objednávka OBJV129/22
propagácia podujatia Normani
Dodávateľ
RENGL Slovensko, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica

IČO: 35877979
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
propagácia podujatia Normani
Názov položky:
Výlep plagátov
Celková hodnota objednaného plnenia:
19,44 EUR
ceny sú vrátane DPH