Objednávka OBJV156/22
doplnenie zostatku straveniek zo sumy 4,50 € na 5,- € /doplnenie 156 ks a´0,50 €/
Dodávateľ
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava

IČO: 52005551
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
doplnenie zostatku straveniek zo sumy 4,50 € na 5,- € /doplnenie 156 ks a´0,50 €/
Názov položky:
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia:
78,00 EUR
ceny sú vrátane DPH