Objednávka OBJV161/22
Pracovné kozy potrebné pri náteroch okien v palácoch, nakoľko súčasný počet je nedostačujúci
Dodávateľ
MAVIZ s.r.o.
Poštová 1215/12
952 01 Vráble

IČO: 45618836
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín

IČO: 34059199
Pracovné kozy potrebné pri náteroch okien v palácoch, nakoľko súčasný počet je nedostačujúci
Názov položky:
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia:
182,32 EUR
ceny sú vrátane DPH