Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
29.12.2021 Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve z 2. marca 2020 v znení dodatku č. 1 zo dňa 2.7.2020, dodatku č. 2 zo dňa 24.2.2021, dodatku č. 3 zo dňa 28.6.2021 a dodatku č. 4 zo dňa 1.12.2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/Dodatok c. 5 ku KZ z 2. marca 2020.pdf PDF kópia 1,05 MB
23.12.2021 Kúpna zmluva č. 175/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/KZ 175-2021 Bizon-stany.pdf PDF kópia 1,16 MB
17.12.2021 Rámcová dohoda č. Z202124007_Z dokumenty/zmluvy/12_2021/RD Z202124007_Z Majster Papier.pdf PDF kópia 2,12 MB
14.12.2021 Darovacia zmluva č. 178/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/DZ 178-2021 Michalik.pdf PDF kópia 1,08 MB
22.12.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 180/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/zmluva o vypozicke zbierkovych predmetov c. 180_2021.pdf PDF kópia 1,3 MB
16.12.2021 Dodatok č. 2k zmluve o výpožičke č. PM 3/2015 zo dňa 30.12.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.12.2016 dokumenty/zmluvy/12_2021/dodatok 2 k zmluve o vypozicke c. PM_3_2015.pdf PDF kópia 816,16 kB
16.12.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. TM_7/2016 zo dňa 29.04.2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.03.2017 dokumenty/zmluvy/12_2021/dodatok 2 k zmluve o vypozicke c TM_7_2016.pdf PDF kópia 825,77 kB
20.12.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 179/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/ZoV ZP 179-2021 Mesto Ilava.pdf PDF kópia 2 MB
20.12.2021 Darovacia zmluva č. 177/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/DZ 177-2021 Seifert.pdf PDF kópia 1,57 MB
20.12.2021 Darovacia zmluva č. 176/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/DZ 176-2021 Sisovsky.pdf PDF kópia 1,32 MB
20.12.2021 Darovacia zmluva č. 172/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/DZ 172-2021 Hesterova.pdf PDF kópia 1,41 MB
16.12.2021 Darovacia zmluva č. 173/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/DZ 173-2021 MKS.pdf PDF kópia 1,17 MB
30.11.2021 Rámcová dohoda č. Z202123580_Z dokumenty/zmluvy/12_2021/RD Z202123580_Z Ultra print.pdf PDF kópia 2,53 MB
8.12.2021 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z202121018_Z zo dňa 25.10.2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/Dodatok c. 1 ku KZ Z202121018_Z RML.pdf PDF kópia 845,26 kB
6.12.2021 Kúpna zmluva č. Z202124227_Z dokumenty/zmluvy/12_2021/KZ Z202124227_Z BEGA.pdf PDF kópia 1,26 MB
6.12.2021 Licenčná zmluva č. 168/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 168-2021 Vojtekova.pdf PDF kópia 1,73 MB
3.12.2021 Zmluva o výpožičke umeleckých diel č. 167/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/ZoV 167-2021 Mosko.pdf PDF kópia 1,72 MB
2.12.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 149/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/ZoD 149-2021 Jupiter film.pdf PDF kópia 2,1 MB
2.12.2021 Nájomná zmluva č. 154-2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/NZ 154-2021 Radiolan.pdf PDF kópia 1,57 MB
29.11.2021 Kúpna zmluva č. Z202123755_Z dokumenty/zmluvy/12_2021/KZ Z202123755_Z Gersi.pdf PDF kópia 1,71 MB