Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
19.10.2021 Zmluva č. 129/2021 o poskytovaní strážnej služby dokumenty/zmluvy/10_2021/Z o poskytovani straznej sluzby Grand SBS 129-2021.pdf PDF kópia 1,24 MB
4.10.2021 Zmluva o vklade hotovosti v zaplombovaných obaloch dokumenty/zmluvy/01_2022/Z o vklade VUB 4.10.2021.pdf PDF kópia 22,77 MB
13.10.2021 Kúpna zmluva č. Z202120194_Z dokumenty/zmluvy/10_2021/KZ Z202120194_Z JUEL.pdf PDF kópia 1,77 MB
13.10.2021 Zmluva o výpožičke HNM - ZV - 1/2022 dokumenty/zmluvy/10_2021/Zmluva o vypozicke HMM_ZV_1_2022.pdf PDF kópia 300,28 kB
6.10.2021 Zmluva o dielo č. 130/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/ZoD 130-2021 LATTI-EXTRA.pdf PDF kópia 9,64 MB
30.9.2021 Zmluva o výpožičke č. 136/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/ZoV 136-2021 AS Trencin.pdf PDF kópia 1,8 MB
22.9.2021 Darovacia zmluva č. 139/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/DZ 139-2021 NBS mince.pdf PDF kópia 1,03 MB
27.9.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 74/2021 zo dňa 12.0.7.2021 dokumenty/zmluvy/09_2021/ZoD 74-2021 Drevis Dodatok c. 1.pdf PDF kópia 4,34 MB
27.9.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 65/2021 zo dňa 17.0.62021 dokumenty/zmluvy/09_2021/Z o vypozicke ZP 65-2021 Dubnicke muzeum Dodatok c. 1.pdf PDF kópia 896,77 kB
22.9.2021 Zmluva o dielo č. 135/2021 dokumenty/zmluvy/09_2021/ZoD 135-2021 Aarsleff Hulin.pdf PDF kópia 6,33 MB
17.9.2021 Zmluva č. 134/2021 o výkone stavebného dozoru dokumenty/zmluvy/09_2021/Z 134-2021 stavebny dozor BASID.pdf PDF kópia 1,84 MB
16.9.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2021 dokumenty/zmluvy/09_2021/Z o vypozicke ZP 3-2021 Malokarpatske muzeum.pdf PDF kópia 1,61 MB
16.9.2021 Nájomná zmluva č. 133/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/NZ 133-2021 Branson Ultrasonic.pdf PDF kópia 1,51 MB
13.9.2021 Zmluva č. 128/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/09_2021/Z 128-2021 o spolupraci pri rozvoji CR SASIM.pdf PDF kópia 1,53 MB
9.9.2021 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluva č. 82/2021 zo dňa 30.07.2021 dokumenty/zmluvy/09_2021/NZ 82-2021 Dodatok c. 1 Hudba je zdravie - Peter Bic .pdf PDF kópia 957,62 kB
8.9.2021 Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 132/2021 dokumenty/zmluvy/09_2021/Z o realizacii archeo vyskumu 132-2021 Kopun.pdf PDF kópia 4,8 MB
7.9.2021 Zmluva o výpožičke č. 123/2021 dokumenty/zmluvy/09_2021/ZoV 123-2021 Min vnutra SR - ocenovanie policajtov.pdf PDF kópia 2,16 MB
6.9.2021 Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 131/2021 dokumenty/zmluvy/09_2021/Z o realizacii archeo vyskumu 131-2021 Central Group.pdf PDF kópia 4,42 MB
27.8.2021 Nájomná zmluva č. 120/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 120-2021 Filip Jancin.pdf PDF kópia 1,73 MB
27.8.2021 Zmluva o výpožičke č. 75/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/ZoV 75-2021 CE - Filip Jancik.pdf PDF kópia 3 MB