Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
25.8.2021 Zmluva č. 121/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/08_2021/ZoS 121-2021 KOLOMAZ.pdf PDF kópia 2,17 MB
25.8.2021 Zmluva o dielo č. 127/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/ZoD 127-2021 HDH Development.pdf PDF kópia 5,65 MB
25.8.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 118/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 118-2021 Sadecky.pdf PDF kópia 1,47 MB
20.8.2021 Kúpna zmluva č. Z202117597_Z dokumenty/zmluvy/08_2021/KZ Z202117597_Z Gersi.pdf PDF kópia 1,28 MB
19.8.2021 Zmluva č. 109/2021 o zabezpečení zvýšenia kvalifikácie dokumenty/zmluvy/08_2021/Z 109-2021 o zabezpeceni kvalifikacie SE Group.pdf PDF kópia 1,11 MB
18.8.2021 Licenčná zmluva č. 126/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/LZ 126-2021 Buday.pdf PDF kópia 1,28 MB
18.8.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 112/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/ZoV 112-2021 Krokker.pdf PDF kópia 1,77 MB
17.8.2021 Nájomná zmluva č. 91/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 91-2021 Haart.pdf PDF kópia 1,49 MB
13.8.2021 Zmluva č. 125/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/08_2021/ZoS 125_2021.pdf PDF kópia 794,85 kB
11.8.2021 LEASE OF AGREEMENT (FOR REPLICA TO EXHIBIT) dokumenty/zmluvy/08_2021/ZoV 122-2021 Hungarian NM.pdf PDF kópia 8,19 MB
12.8.2021 Zmluva č. 124/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/08_2021/Z 124-2021 o spolupraci pri rozvoji CR TRAKT.pdf PDF kópia 1,69 MB
12.8.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 119/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 119-2021 Vlcek.pdf PDF kópia 1,45 MB
30.7.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05342 dokumenty/zmluvy/08_2021/Zmluva 21-514-05342 knizny fond.pdf PDF kópia 655,4 kB
6.8.2021 Licenčná zmluva č. 117/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/LZ 117-2021 Hanusovsky.pdf PDF kópia 1,17 MB
6.8.2021 Nájomná zmluva č. 115/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 115_2021.pdf PDF kópia 522,34 kB
6.8.2021 Nájomná zmluva č. 113/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 113_2021.pdf PDF kópia 494 kB
6.8.2021 Nájomná zmluva č. 114/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 114_2021.pdf PDF kópia 503 kB
5.8.2021 Nájomná zmluva č. 107/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 107_2021.pdf PDF kópia 504,09 kB
5.8.2021 Nájomná zmluva č. 111/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 111_2021.pdf PDF kópia 506,92 kB
5.8.2021 Nájomná zmluva č. 108/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 108_2021.pdf PDF kópia 479,13 kB