Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
4.8.2021 Nájomná zmluva č. 106/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 106_2021.pdf PDF kópia 522,29 kB
4.8.2021 Nájomná zmluva č. 95/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 95_2021.pdf PDF kópia 512,26 kB
4.8.2021 Nájomná zmluva č. 51/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 51_2021.pdf PDF kópia 513,62 kB
4.8.2021 Zmluva č. 116/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/08_2021/ZoS 116_2021.pdf PDF kópia 707,59 kB
30.7.2021 Nájomná zmluva č. 82/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 82-2021 Hudba je zdravie - Peter Bic.pdf PDF kópia 1,76 MB
29.7.2021 Nájomná zmluva č. 100/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 100-2021 MILK-TRADE.pdf PDF kópia 1,52 MB
29.7.2021 Nájomná zmluva č. 97/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 97-2021 MILK-TRADE.pdf PDF kópia 1,51 MB
29.7.2021 Nájomná zmluva č. 96/2021 dokumenty/zmluvy/08_2021/NZ 96-2021 MILK-TRADE.pdf PDF kópia 1,5 MB
28.7.2021 Nájomná zmluva č. 86/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 86-2021 Piano club.pdf PDF kópia 1,75 MB
12.7.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu porostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021, číslo: MK-2800/2021-423 dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 104-2021 MK SR MK-2800-2021-423 Katov dom.pdf PDF kópia 4,36 MB
12.7.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu porostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021, číslo: MK-2798/2021-423 dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 103-2021 MK SR MK-2798-2021-423 Matusova veza.pdf PDF kópia 4,35 MB
12.7.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu porostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021, číslo: MK-2784/2021-423 dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 102-2021 MK SR MK-2784-2021-423 Uhrovec.pdf PDF kópia 4,38 MB
14.7.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-542-05339 dokumenty/zmluvy/07_2021/Navrh zmluvy_21-542-05339.pdf PDF kópia 656,56 kB
26.7.2021 Licenčná zmluva č. 99/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/LZ 99-2021 Dlhe Pole.pdf PDF kópia 1,32 MB
26.7.2021 Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. 20/2017 zo dňa 03.03.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2017 a dodatku č. 2 zo dňa 30.07.2019 dokumenty/zmluvy/07_2021/Dodatok c. 3 k ZoV 20-2017 Trencin na ceste.pdf PDF kópia 857,55 kB
26.7.2021 Zmluva o dielo č. 67/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/ZoD 67-2021 JAFIS.pdf PDF kópia 1,7 MB
26.7.2021 Nájomnázmluva č. 60/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 60-2021 Zucker ag - Duchons.pdf PDF kópia 1,7 MB
21.7.2021 Kúpna zmluva č. Z202115474_Z dokumenty/zmluvy/07_2021/KZ Z202115474_Z JURIGA.pdf PDF kópia 1,45 MB
23.7.2021 Nájomná zmluva č. 92/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 92_2021 lomnicka.pdf PDF kópia 485,45 kB
22.7.2021 Nájomná zmluva č. 93/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 93-2021 Vcelarsky eko spolok.pdf PDF kópia 1,54 MB