Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
21.7.2021 Nájomná zmluva č. 88/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 88_2021 simko.pdf PDF kópia 1,19 MB
21.7.2021 Nájomná zmluva č. 87/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 87_2021 - Stastny.pdf PDF kópia 472,66 kB
22.7.2021 Zmluva č. 98/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 98-2021 o spolupraci rozvoja CR VINEDI.pdf PDF kópia 2,38 MB
20.7.2021 Licenčná zmluva č. 94/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/LZ 94-2021 Beno.pdf PDF kópia 1,26 MB
19.7.2021 Licenčná zmluva č. 83/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/LZ 83-2021 Nozdrovicky.pdf PDF kópia 1,24 MB
16.7.2021 Nájomná zmluva č. 89/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 89-2021 BetFloor.pdf PDF kópia 1,56 MB
16.7.2021 Nájomná zmluva č. 53/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 53-2021 E Belyakov.pdf PDF kópia 1,48 MB
15.7.2021 Zmluva č. 90/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 90-2021 o spolupraci pri rozvoji CR Ag. Hector.pdf PDF kópia 2,03 MB
15.7.2021 Nájomná zmluva č. 45/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 45-2021 Petrovska.pdf PDF kópia 1,51 MB
14.7.2021 Zmluva o dielo č. 73/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/ZoD 73-2021 m3 Odstranenie brectanu.pdf PDF kópia 2,47 MB
12.7.2021 Zmluva č. 85/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 85-2021 o spolupraci pri rozvoji CR ALFA agency.pdf PDF kópia 2,08 MB
12.7.2021 Zmluva č. 84/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 84-2021 o spolupraci pri rozvoji CR Divadelna spol.pdf PDF kópia 2,11 MB
13.7.2021 Nájomná zmluva č. 69/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 69-2021 AB-Work Kandracovci.pdf PDF kópia 1,85 MB
13.7.2021 Nájomná zmluva č. 50/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 50-2021 Milk Trade.pdf PDF kópia 1,35 MB
12.7.2021 Zmluva o dielo č. 74/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/ZoD 74-2021 Drevis.pdf PDF kópia 1,75 MB
12.7.2021 Nájomná zmluva č. 46/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 46-2021 Balonik.pdf PDF kópia 1,48 MB
10.7.2021 Zmluva č. 77/2021 o zabezpečení úloh v oblasti ochrany osobných údajov dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 77-2021 GDPR Fibez.pdf PDF kópia 1,59 MB
9.7.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu č. 34/2021 zo dňa 10.05.2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/Dodatok c. 1 k zmluve o spolupraci pri rozvoji CR 34-2021 Vir fortis.pdf PDF kópia 1,08 MB
8.7.2021 Nájomná zmluva č. 79/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 79-2021 Petrovska.pdf PDF kópia 1,49 MB
7.7.2021 Zmluva č. 81/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/07_2021/Z 81-2021 o spolupraci rozvoja CR Nocne prehliadky Hieraaetus.pdf PDF kópia 2,04 MB