Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
2.7.2021 Licenčná zmluva č. 80/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/LZ 80-2021 GMAB v TN.pdf PDF kópia 1,32 MB
2.7.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 68/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/Z o vypozicke ZP 68-2021 GMAB v TN.pdf PDF kópia 1008,29 kB
1.7.2021 Nájomná zmluva č. 78/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 78-2021 Holovicova P.pdf PDF kópia 1,49 MB
1.7.2021 Zmluva č. 76/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/07_2021/ZoS 76-2021 HECTOR.pdf PDF kópia 2,21 MB
30.6.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 24/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/NZ 24-2021 Halasova.pdf PDF kópia 1,49 MB
30.6.2021 Zmluva o dielo č. 64/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/ZoD 64-2021 PLUG.pdf PDF kópia 2,12 MB
29.6.2021 Zmluva o dielo č. 58/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/ZoD 58-2021 Poricky.pdf PDF kópia 4,09 MB
24.6.2021 Zmluva o dielo č. 61/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/ZoD 61-2021 JAFIS.pdf PDF kópia 3,5 MB
29.6.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 72/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/RZoPoskytovaniSluzieb 72-2021 CellQoS.pdf PDF kópia 2,37 MB
29.6.2021 Zmluva o dielo č. 63/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/ZoD 63-2021 Ingrid Blahova.pdf PDF kópia 3,86 MB
29.6.2021 Nájomná zmluva č. 47/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/NZ 47-2021 IMT Smile.pdf PDF kópia 1,7 MB
28.6.2021 Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve z 2. marca 2020 v znení dodatku č. 2 zo dňa 24.02.2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Dodatok c. 3 ku KZ z 2. marca 2020 v zneni dodatku c. 2.pdf PDF kópia 1,16 MB
28.6.2021 Licenčná zmluva č. 70/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/LZ 70-2021 Vrba.pdf PDF kópia 1,31 MB
21.6.2021 Kúpna zmluva č. 202112590_Z dokumenty/zmluvy/06_2021/KZ Z202112590_Z Safety 1st.pdf PDF kópia 1,07 MB
24.6.2021 Zmluva č. 71/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/06_2021/Z 71-2021 o spolupraci pri zabezpecovani rozvoja CR Milites Nobiles.pdf PDF kópia 2,06 MB
24.6.2021 Nájomná zmluva č. 66/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/NZ 66-2021 MINISVET sro.pdf PDF kópia 1,5 MB
24.6.2021 Nájomná zmluva č. 44/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/NZ 44-2021 Stastny.pdf PDF kópia 1,5 MB
17.6.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 65/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Z o vypozicke 65-2021 Dubnicke muzeum.pdf PDF kópia 1,29 MB
16.6.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 57/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/NZ 57-2021 Jamborova.pdf PDF kópia 1,47 MB
16.6.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 8/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/NZ 08-2021 Vatrtova.pdf PDF kópia 1,48 MB