Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1
Rok:2022
Predmet:Dodávka elektriny
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:24.1.2022
Dátum zverejnenia:24.1.2022
Dátum účinnosti:25.1.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Z 04-2022 o dodavke elektriny - SPP.pdf PDF 3,94 MB