Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021411

Názov:Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021411
Rok:2022
Predmet:Dodávka zemného plynu
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 925 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:14.1.2022
Dátum zverejnenia:14.1.2022
Dátum účinnosti:15.1.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Z 03-2022 o dodavke ZP - SPP.pdf PDF 6,25 MB