Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 112/2021 zo dňa 18.08.2021

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 112/2021 zo dňa 18.08.2021
Rok:2022
Predmet:Úprava čl. III ods. 1
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Lukáš Krokker
Dátum uzatvorenia:17.2.2022
Dátum zverejnenia:17.2.2022
Dátum účinnosti:18.2.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/02_2022/Dodatok 1 k Z o vypozicke ZP 1120-2021 - Krokker.pdf PDF 688,96 kB